Home

Programul PN III

Program 4: Cercetare Fundamentală și de Frontieră

Tip proiect: Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE)

Titlu proiect: “Dezvoltarea unor noi nanostructuri polimerice bioactive și biomimetice cu aplicații în tratamentul rănile”

Acronim: BioNanoWound

cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2687

contract de finanţare nr. 244 / 2021

Valoare poiect: 1198032 RON:

Durata contractului: 36 luni